MZK -w cudze ręce?

W ciągu 3 tygodni okaże się czy żyrardowski Miejski Zakład Komunikacyjny zostanie sprzedany czy nie. Teoretycznie prezydent miasta Andrzej Wilk występował o taką uchwałę Rady Miasta. Teraz jednak bardzo uważnie analizuje oferty i jak mówi: sprawdza rachunek ekonomiczny.
Przypomnijmy, od kilku lat władze miasta rozważają zreformowanie MZK poprzez sprzedaż jednostki. Zakład jest niedochodowy i dysponuje bardzo starym taborem. Miasta zaś nie stać na duże inwestycje w MZK.

Reklama