Policjanci po godzinach w Mszczonowie

Policjanci na ulicach zwiększają poczucie bezpieczeństwa, dodatkowe piesze patrole powodują, że przestępstw jest mniej. Niestety policja nie ma pieniędzy na takie służby, pomagają samorządy. W tym roku na terenie miasta i gminy Mszczonów pojawi się 100 dodatkowych policyjnych dyżurów, mówi Jacek Stokwisz komendant komisariatu policji we Mszczonowie. Gmina na ten cel w tym roku wyda 36 tysięcy złotych. Policjanci dyżurują od piątku do niedzieli, od godziny 18 do 2. Patrolują też tereny wiejskie gminy Mszczonów.

Reklama