Izba bez dotacji

Izba pamięci we Mszczonowie na razie bez unijnej kasy. Inicjatywa miłośników historii Mszczonowa nie uzyskała dotacji na działalność. Nie oznacza, to że pomysł utworzenia muzeum nie zostanie zrealizowany. Izba pamięci ma swoje miejsce, samorząd na ten cel wygospodarował lokal w dawnym miejskim ośrodku pomocy społecznej, nieopodal szkół. Tam tez zbierane są eksponaty, dzielą się nimi Mszczonowianie. Barbara Gryglewska, która zajmuje się organizacja muzeum prosi o pomoc w wyszukiwaniu i oddawaniu pamiątek do muzeum.

Reklama