Miasto kupi budynek dawnego "Medyka"

Żyrardów kupi od Województwa Mazowieckiego duży budynek, w którym mieści się dziś Biblioteka Pedagogiczna, Wyższa Szkoła Rozwoju Lokalnego i Szkoła Mistrzostwa Sportowego. Samorząd ma szansę kupić obiekt za 1 ml zł.

Decyzję w tej sprawie radni żyrardowscy już podjęli. Cena za jaką chce sprzedać miastu obiekt województwo jest bardzo korzystna, a oświata jest dla ratusza priorytetem. Jak poinformowała naczelnik wydziału gospodarki komunalnej Danuta Jaworska budynek nadal będzie przeznaczony na te cele. Duży obiekt, bo o powierzchni 5 tys m2, miasto może kupić za 80% wartości, bo takiej bonifikaty województwo może udzielić. W dodatku 1 mln zł może zostać podzielony na dwie raty płatne w przyszłym i kolejnym roku.

Reklama