Pomnik przyrody do wycięcia

Stara i piękna olcha z Parku Dittricha w Żyrardowie zniknie znad stawu. Na ostatniej sesji radni miejscy uchwałą pozbawili ją statusu pomnika przyrody. To smutna konieczność podkreślał wice prezydent Żyrardowa Grzegorz Obłękowski. Jego opinię podzieliła komisja porządku. Olcha zostanie wycięta, bo zagraża umocnieniom stawu, wykonanym w czasie rewitalizacji, brzmi uzasadnienie. Jest też obumarła. Problem w tym, że podobny los może spotkać dwa inne drzewa, które stoją obok niej. Również pochylone nad zbiornikiem.

Reklama