Projekty z gminy Grodzisk Mazowiecki wysoko na liście rankingowej

Lokalna Grupa Działania ,,Ziemia Chełmońskiego” sporządziła listę rankingową projektów, które zostały zgłoszone do dofinansowania. O pieniądze ubiegały się między innymi stowarzyszenia i lokalni społecznicy. Wnioski już zostały rozpatrzone, powstała lista rankingowa. Wynika z niej, że dwa projekty z gminy Grodzisk Mazowiecki zgłoszone przez Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Izdebnie Kościelnym i Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Chełmonie otrzymają dotacje na realizację zaplanowanych pomysłów. Pierwszy z wymienionych projektów znalazł się na 4 miejscu, drugi na 6. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Chełmonie chce zorganizować piknik rodzinny. Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Izdebnie Kościelnym jak informuje Małgorzata Pietraszek zorganizuje między innymi szkolenia z zakresu agroturystyki i promocji lokalnej historii. Stowarzyszenie chce się także zająć zaniedbanymi grobami. Teraz projekty jeszcze raz oceni Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, skąd popłyną dotacje. W sumie do LGD wpłynęło 16 wniosków z gmin współpracujących, w tym z gminy Grodzisk Mazowiecki (bez miasta), z Mszczonowa, Żabiej Woli, Baranowa i Teresina. Najwyższa dotacja o którą można się było ubiegać sięga 25 tysięcy złotych.

Reklama