Prawie 4 mln zł na dodatkowe zajęcia dla dzieci i młodzieży


Zajęcia wyrównawcze dla dzieci z trudnościami w nauce, zajęcia logopedyczne i terapeutyczne wreszcie kółka zainteresowań dla dzieci uzdolnionych. Dzięki funduszom unijnym Żyrardów przez 3 lata będzie realizował program zajęć dodatkowych. W sumie programem zostanie objętych ponad 2 tys dzieci. W każdym tygodniu w 6 zespołach szkół prowadzonych przez miasto odbywać się będzie 80 dodatkowych godzin. -Oczywiście cieszą wszystkie zajęcia, ale szczególnie te dla dzieci uzdolnionych. To one zazwyczaj są trochę z boku, bo już dla nich nie wystarcza czasu- mówi radna żyrardowska i nauczycielka Maria Kozłowska.
-Zajęcia będą realizowane dzięki funduszom UE- oświadczyła na sesji naczelnik wydziału żyrardowskiej oświaty Barbara Cieplak (na zdjęciu). Miastu udało się pozyskać na ten cel ponad 3,3 mln zł. Z własnego budżetu miasto wyłoży na zajęcia ok 600 tys zł.

Reklama