Sprawdzajmy autokary którymi jadą na ferie nasze dzieci oraz miejsca, gdzie mają wypoczywać

Na Mazowszu rozpoczynają się ferie zimowe i czas wyjazdów. Wojewoda Mazowiecki kolejny raz patronuje akcji „Bezpieczne Ferie 2010”. Rodzice w przypadku wątpliwości mogą zgłosić do kontroli autokar i miejsce wypoczynku. Kuratorium może sprawdzić też prawidłowość opieki pedagogicznej.
Co najmniej 108 tys. dzieci z Mazowsza deklaruje wyjazd w ferie poza miejsce zamieszkania1.- wynika z badań przeprowadzonych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego (WITD) oraz policjanci Komendy Stołecznej i Komendy Wojewódzkiej będą sprawdzać trzeźwość kierowców, stan techniczny i wyposażenie pojazdów (w tym gaśnice, tachografy, właściwe umocowanie bagaży), przestrzeganie przepisów dotyczących przewozu dzieci, a także kontrolować prędkość jazdy. O kontrolę można też poprosić lokalną policję.

Wykaz placówek zgłoszonych do zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży znajduje się na stronie Mazowieckiego Kuratorium Oświaty (www.kuratorium.waw.pl), które nadzoruje legalność i warunki wypoczynku oraz kwalifikacje kadry pedagogicznej. Obiekty wypoczynkowe powinny również spełniać właściwe warunki zakwaterowania, utrzymania higieny, żywienia oraz sportu i rekreacji, a przed rozpoczęciem działalności – uzyskać pozytywną opinię właściwego państwowego inspektora sanitarnego. Potwierdzeniem tego jest wpis do karty kwalifikacyjnej obiektu, której posiadanie jest obowiązkiem każdego organizatora wypoczynku dzieci i młodzieży.

Reklama