Burmistrz Mszczonowa na kolejnym spotkaniu Narodowej Rady Rozwoju


Dziś, 25 lutego,Józef Grzegorz Kurek, burmistrz Mszczonowa weźmie udział w kolejnym spotkaniu Narodowej Rady Rozwoju. Tematem dyskusji będą „Polskie finanse publiczne – stan i perspektywa”. W trakcie debaty jej uczestnicy mają zwrócić uwagę na: wyniki budżetu państwa i sektora finansów publicznych za zeszły rok, budżet na rok 2010, deficyt budżetowy i deficyt sektora finansów publicznych (źródła wzrostu i konsekwencje), rządowy plan konsolidacji finansów publicznych (realność i efekty makroekonomiczne dla gospodarki), plan przygotowania Polski do przyjęcia wspólnej waluty euro (czas, realność celów, skutki). Fot. Maciej Chojnowski

Reklama