Adam Kossakowski jest kolejnym stypendystą gminy Grodzisk Mazowiecki

Adam jest już studentem Politechniki Warszawskiej, ale otrzymał stypendium dzięki olimpiadzie, którą wygrał w 2009 r., kiedy był uczniem IV klasy grodziskiego Technikum. Wówczas przystąpił do Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Technicznej organizowanej przez Muzeum Techniki Pałacu Kultury. Pokonał konkurentów w szkole, województwie i na koniec w kraju. Teraz dzięki osiągnięciu otrzymał gminne stypendium na okres na 8 miesięcy.
Olimpiada Wiedzy Technicznej, którą kiedyś wygrał też Waldemar Pawlak, zapewniła mu miejsce na dowolnej uczelni technicznej w Polsce. Wybrał tak jak rodzeństwo- Politechnikę Warszawską. Teraz studiuje na wydziale samochodów i maszyn roboczych. O tym, że można otrzymać gminne stypendium dowiedział się z mediów. Zgłosił się i tak został drugim stypendystą w gminy Grodzisk. – Nie mieliśmy wątpliwości czy Adam zasługuje na stypendium. Rozsławił Grodzisk w Polsce, godnie nas reprezentuje i mamy nadzieję, że będzie osiągał kolejne sukcesy- mówi Rajmund Zaleski dyrektor grodziskiej oświaty. Na sesji Rady Gminy 28 kwietnia burmistrz Grzegorz Benedykciński i przewodnicząca Rady Gminy Alicja Pytlińska oficjalnie wręczyli Adamowi stypendium. Pierwszą stypendystką gminy została cyklistka Natalia Morytko, która otrzymała stypendium kilka miesięcy temu. AW

Reklama