Kolejna gmina otrzymuje wsparcie na budowę kanalizacji

Koniec problemów z kanalizacją i wodociągami w Brwinowie. Gmina, w ciągu najbliższych czterech lat, przeprowadzi dużą inwestycję wodno-kanalizacyjną wartą blisko 160 mln zł .94 mln zł będą pochodziły z środków europejskich.

120 km sieci kanalizacji sanitarnej w Brwinowie, Otrębusach, Kaniach i Parzniewie; dwie pompownie wody: w Brwinowie i w Otrębusach, a także rozbudowa stacji uzdatniania wody w Brwinowie i w Parzniewie. Takie inwestycje zostaną zrealizowane w gminie Brwinów do końca 2013 roku. Wszystko za sprawą dofinansowania w kwocie ponad 94 mln zł, które gmina uzyskała z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Umowa na dofinansowanie została podpisana w piątek. Gmina, z własnych środków, będzie musiała wyłożyć 63 mln.

Reklama