Rozprawa administracyjna w sprawie A2

Odbyła się rozprawa administracyjna w sprawie wydania pozwolenia na budowę Autostrady A2 na odcinku od granic województwa łódzkiego do węzła Konotopa. Rozprawa miała na celu ponowną ocenę oddziaływania inwestycji na środowisko. Sprawdzano zgodność projektu budowlanego z warunkami decyzji środowiskowej z
14 listopada 2008 roku. Dokumentacja projektu była do wglądu w Wydziale Infrastruktury
i Środowiska Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego do 7 lipca 2010 roku. Zainteresowane osoby mogły w tym czasie składać uwagi i wnioski, które zostaną rozpatrzone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie przed uzgodnieniem warunków realizacji projektu. Kolejnym etapem będzie wydanie przez Jacka Kozłowskiego, wojewodę mazowieckiego pozwolenia na budowę.

Autostrada A2 jest częścią drogi międzynarodowej E30 z Cork w Irlandii do Omska w Rosji. Docelowo przebiegać będzie od przejścia granicznego w Świecku przez Poznań, Łódź, Warszawę i Siedlce do przejścia granicznego z Białorusią w Kurtykach. Istniejący
i eksploatowany 252 – kilometrowy odcinek autostrady przebiega od Nowego Tomyśla do Strykowa. Rozprawa administracyjna dotyczyła odcinka od granicy województw mazowieckiego i łódzkiego do węzła Konotopa. Fragment ten rozpoczyna się na granicy gmin Jaktorów i Grodzisk Mazowiecki. Projekt uwzględnia m.in. budowę węzła „Tłuste” oraz stacji poboru opłat.

Reklama