Rusza przebudowa krajowej ósemki

Pozwolenie na rozbudowę krajowej „ósemki” do parametrów drogi ekspresowej wydał w piątek 30 lipca Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki. Inwestor – warszawska Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, może natychmiast przystąpić do prac. Pozwolenie ma bowiem rygor natychmiastowej wykonalności. Inwestycja  zostanie oddana do użytku w październiku 2012 (z zapewnieniem przejezdności na EURO).

Decyzję o pozwoleniu na budowę poprzedziły konsultacje społeczne i ocena oddziaływania na środowisko. Podczas otwartych rozpraw administracyjnych, z udziałem przedstawicieli inwestora, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie i urzędu wojewódzkiego, uczestnicy mogli zgłaszać swoje uwagi i zapytania. Zgodnie z decyzją środowiskową RDOŚ, podczas inwestycji zostaną zastosowane środki ograniczające oddziaływanie nowej trasy na środowisko. Zamontowane zostaną ekrany akustyczne redukujące hałas. W przypadku stwierdzenia przekroczeń dopuszczalnych wartości, możliwe będzie zastosowanie dodatkowych zabezpieczeń akustycznych. Wycinka drzew i krzewów będzie ograniczona do niezbędnego minimum oraz przeprowadzona poza okresem wegetacyjnym.

.„Rozbudowa drogi nie tylko pozwoli przemierzać tę trasę szybciej i bezpieczniej. Będzie to kolejna inwestycja, dzięki której na Mazowszu stworzona zostanie sieć prawdziwie europejskich połączeń drogowych” – powiedział wojewoda.

Droga ekspresowa S8 umożliwi sprawniejszy dojazd z Białegostoku przez województwa mazowieckie i łódzkie do Wrocławia.

Reklama