Stary tunel żegnamy bez żalu

Rusza remont najbrzydszego fragmentu głównej ulicy przebiegającej przez Żyrardów- tunelu pod torami kolejowymi. Prace, których koszt wyniesie ponad 1 ml 800 tys zł, potrwają 4 miesiące.

Szary, brudny, ciemny, z popękanymi ścianami, rdzewiejącymi barierkami, wodą sączącą się betonie. Gorszej wizytówki, miasto marzące o znalezieniu się na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO nie mogłoby sobie życzyć. To dlatego od lat, kolejni prezydenci podejmowali rozmowy z GDDKiA i koleją w sprawie remontu tunelu. Te zakończyły się pozytywnie tylko w sprawie części należącej do drogowców. Dlatego rusza tylko remont murów oporowych na długości kilkuset metrów po obu stronach drogi nr 50. Choć nadal nie ma decyzji w sprawie remontu przejścia dla pieszych, należących do kolei, ten remont i tak zdecydowanie poprawi estetykę miasta. Razem z murami, wyremontowane zostaną barierki wzdłuż drogi nr 50, oraz ulicy Radziwiłłowskiej.

Jak informuje wykonawca, planuje się:

W wyniku prac remontowych planuje się :

-naprawę ścian murów oporowych wraz z belką gzymsową i balustradą na odcinku

od początku murów do wiaduktu drogowego (segmenty 1÷15)

– naprawę murów oporowych na długości przyczółków wiaduktu drogowego (segment

16)

– remont spodu ustroju niosącego, belek podporęczowych oraz balustrad wiaduktu

drogowego

– naprawę ścian murów oporowych wraz z belką gzymsową od wiaduktu kolejowego

do końca murów (segmenty NE 22÷28, strona północno-wschodnia)

– renowację powierzchni ścian wyremontowanych w roku 2001 na odcinku od

wiaduktu kolejowego do końca murów (segmenty SW 23÷30, strona południowo-

zachodnia)

  • wymianę balustrad na ścianach oporowych i na wiadukcie drogowym
Reklama