Święto Młodości i pomocy dla powodzian

Tradycyjnie na koniec wakacji w Kuklówce odbyło się Święto Młodych połączone z dorocznym odpustem. Młodzi ludzie zorganizowali koncert i festyn. Pomimo kapryśnej pogody dopisała publiczność. Zabawa upłynęła w połączeniu z podstawową ideą, pomocy dla powodzian. Podczas trwania festynu można było wziąć udział w loterii fantowej z której połowa dochodu zasili konto potrzebujących. Na scenie nie zabrakło artystów, wystąpiła między innymi grupa Siostry Jeremiasza. Z trzema siostrami przyjechał tato i Jeremiasz. Rodzina koncertuje po całej Polsce. Cieszą się z tych wydarzeń i jak mówią ich siła, siła prezentowanej przez nich muzyki tkwi właśnie w rodzinie. W sumie Jeremiasz ma ośmioro rodzeństwa. Wczoraj otrzymali za swój występ duże brawa, brawo też dla organizatorów za pomysł pomocy powodzianom.


Reklama