Żyrardowscy WOPR-owcy dostają podziękowania od Premiera RP

Żyrardowscy ratownicy WOPR otrzymali specjalne podziękowania od Premiera RP Donalda Tuska, za udział w akcji ratowania wałów przeciwpowodziowych i pomocy zagrożonym mieszkańcom w rejonie zlewiska rzek Bugu i Narwi. Do ich zadań należało patrolowanie rozległych i niebezpiecznych terenów zalewowych, kontrola oraz umacnianie przeciekających wałów przeciwpowodziowych w ścisłej współpracy z policją, strażą pożarną oraz wojskiem. Żyrardowscy ratownicy WOPR zdobyli nowe doświadczenia związane z akcją ratowniczą, zapoznali się ze specyfiką współdziałania sił i środków oraz nowoczesnym sprzętem ratowniczym. Pismo trafiło na ręce prezesa Żyrardowskiego WOPR Krzysztofa Kokoszy, który z ratownikami uczestniczył na przełomie maja i czerwca w akcji na rzecz powodzian. Wyróżnieni ratownicy w akcji to: Marta Jankowska, Łukasz Borowy, Paweł Zientek, Łukasz Kruk i Jarosław Więckowski. W imieniu Premiera RP podziękowania ratownikom przekazał 17 sierpnia wice prezydent Żyrardowa Grzegorz Obłękowski.

/na podstawie informacji przygotowanej przez p. Daniela Skrzypczyńskiego/

Reklama