Sypendia Agrafki dla Grodziszczan

Stowarzyszenie Europa i My ogłasza konkurs dla studentów mieszkających na terenie powiatu grodziskiego. Do wygrania są trzy roczne stypendia, każde po 380 złotych miesięcznie. Stowarzyszenie jest jedną z 14 organizacji w Polsce, które otrzymały dofinansowanie na przeprowadzenie lokalnego konkursu stypendialnego w ramach programu Agrafka Agory, realizowanego przez Fundację Agory i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. O przyznaniu stypendium zdecyduje niezależna komisja, która weźmie pod uwagę przede wszystkim średnią ocen (wyższą niż 4,5). Ważne są również inne udokumentowane osiągnięcia na polu naukowym i społecznym kandydata oraz dochód na członka rodziny. Stowarzyszenie Europa i My zachęca wszystkich dobrych studentów z powiatu grodziskiego do ubiegania się o stypendium. Szczegółowe informacje na temat funduszu stypendialnego oraz zasady rozpatrywania wniosków znajdują się na stronie: http://europaimy.org/ Zgłoszenia można składać do 15 października 2010 r. w siedzibie stowarzyszenia.

Reklama