Urząd Marszałkowski ogłasza konkurs fotograficzny

€Mazowsze bliskie sercu to konkurs skierowany zarówno do tych młodszych, jak i nieco starszych. Udział w nim mogą wziąć wszyscy, którzy lubią fotografować, mieszkają lub uczą się na Mazowszu, a co ważne znają miejsca, które warto pokazać innym za pomocą fotografii.

W tym roku uczestnicy konkursu mogą nadsyłać po trzy zdjęcia w ramach każdej z dwóch kategorii: krajobraz i architektura. Format fotografii nie może być mniejszy niż 13×18 cm. Każda zgłaszana do konkursu praca powinna być opisana na odwrocie €“ tytuł konkursu, tytuł zdjęcia, miejsce wykonania fotografii lub nazwa fotografowanego obiektu, kategoria, imię, nazwisko i adres autora, telefon oraz e-mail.

Na zwycięzców konkursu w obu kategoriach czekają atrakcyjne nagrody pieniężne: 3 tys. zł,€“ za zajęcie pierwszego miejsca, 2 tys. zł, za zajęcie drugiego miejsca oraz 1,5 tys. zł,€“ za zajęcie trzeciego miejsca. Osoby wyróżnione otrzymają zestawy upominkowe.

Prace w formie odbitek wraz z zapisem na płycie CD należy składać bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa lub przesyłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Kultury, Promocji i Turystyki, ul. Okrzei 35, 03-715 Warszawa z dopiskiem: Konkurs € Mazowsze bliskie sercu €.

Konkurs trwa od 15 września do 15 października br. (decyduje data stempla pocztowego).

Reklama