Wkrótce kolejne pieniądze do rozdania w ramach LGD

15 września na walnym zebraniu spotkali się członkowie stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Chełmońskiego. Do zarządu LGD dołączyła Wioletta Micewicz. W ramach stowarzyszenia współpracują gminy; Grodzisk Mazowiecki (bez miasta), Żabia Wola, Mszczonów, Radziejowice,Baranów i Teresin. LGD przygotowuje się do kolejnych naborów wniosków, składać je mogą mieszkańcy partnerskich Nabór ruszy z dniem 20 października potrwa do 10 listopada. Pieniądze mogą zostać przeznaczone na :
1.usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa,
2.usługi dla ludności,
3.sprzedaż hurtową i detaliczną,
4.rzemiosło lub rękodzielnictwo,
5.roboty i usługi budowlane oraz instalatorskie,
6.usługi turystyczne oraz usługi związane ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem,
7.usługi transportowe,
8.usługi komunalne,
9.przetwórstwo produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych,
10.magazynowanie lub przechowywanie towarów,
11.wytwarzanie produktów energetycznych z biomasy,
12.rachunkowość, doradztwo lub usługi informatyczne. LGD służy doradztwem, można kontaktować się osobiście dzwoniąc pod numer telefonu 46, 858 91 51. Dotacja w ramach projektu tworzenie mikroprzedsiębiorstw może wynieść do 200000 złotych, na różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej do 200000 złotych.

Reklama