Samorządowcy chcą ,,Węzła Wiskitki”

Samorządowcy Wiskitek chcą ,,Węzła Wiskitki”. Zabiegają by węzeł autostradowy nosił nazwę miejscowości w której się pojawi. 27 października zwołana została sesja w tej sprawie. Radni upoważnili wójta gminy do podjęcia dostępnych środków prawnych w celu niedopuszczenia do zmiany nazwy ,, Węzeł Wiskitki”. – To sprawa ważna, także promocyjnie, na mapach pojawiać się będzie nazwa Wiskitki- mówi wójt Franciszek Grzegorz Miastowski. Jak dodają samorządowcy nazwa ,,Węzeł Wiskitki” funkcjonuje w świadomości mieszkańców gminy od ponad 30 lat czyli od początku planowania budowy autostrady A2. Jak podkreślają ,,Węzeł Wiskitki” jest jednym z najważniejszych węzłów drogowych w rejonie Warszawy, ponieważ łączy autostradę z ważną obwodnicą towarową. Rejon węzła stanie się podobnie jak to ma miejsce w innych rozwiniętych krajach ważną strefą logistyczno- ekonomiczną. Dzięki lokalizacji węzła Wiskitki na skrzyżowaniu autostrady A2 z drogą krajową numer 50 wzrasta osiągalność komunikacyjna Wiskitek i tym samym atrakcyjność gminy, czytamy w uzasadnieniu przygotowanym na sesję Rady Gminy Wiskitki.

Reklama