Walka o Węzeł c.d.

Gmina Wiskitki nadal walczy o przywrócenie nazwy węzła autostradowego, który wg ostatniego pomysłu ma się nazywać węzłem Żyrardów. Na to nie godzą się samorządowcy z Wiskitek, którzy uzyskali silne poparcie swoich mieszkańców. Blisko 1000 podpisów pod protestem wpłynęło do władz województwa mazowieckiego, GDDKIA a także do Ministerstwa Infrastruktury. Zdaniem wójta gminy Wiskitki Grzegorza Miastowskiego oraz przewodniczącego rady gminy Leszka Kopczewskiego istnienie nazwy Wiskitki dla węzła autostradowego, przekłada się na konkretne złotówki dla samorządu. Utrata nazwy to utrata znaczenia i konkretnych pieniędzy.

Reklama