Beata Sznajder przewodniczącą Rady Powiatu Żyrardowskiego

Beata Sznajder została wybrana przewodniczącą Rady Powiatu Żyrardowskiego. Nowa przewodnicząca w wyborach startowała z KWW Forum Samorządowe. Wiceprzewodniczącymi zostali Wojciech Jasiński i Sławomir Myszkowski. Dziś podczas pierwszej sesji szóstej kadencji wybrany został starosta, tutaj bez zmian, funkcję objął Wojciech Szustakiewicz  z Forum Samorządowego, etatowym członkiem zarządu powiatu został Mieczysław Gabrylewicz ze Wspólnoty i Centrum, nieetatowymi Ryszard Adamiak  z PiS Andrzej Miastowski z Forum Samorządowego .

Reklama