Trakt Tarczyński już gotowy

Zakończyła się budowa Traktu Tarczyńskiego. Wspólnej inwestycji samorządów Mszczonowa, Żabiej Woli, powiatów grodziskiego i żyrardowskiego. 14 listopada odbyło się oficjalne oddanie do użytku nowego asfaltowego szlaku. Nowa droga liczy ponad 8 kilometrów, kosztowała ponad 10 milionów złotych, udało się pozyskać na jej budowę 7,5 mln złotych dofinansowania. Pozostałą kwotę dołożyły samorządy, na podstawie podpisanej umowy. 5 kilometrów drogi przebiega przez gminę Mszczonów, ponad 3 kilometry przez Żabią Wolę. Trakt usprawnił komunikację mieszkańcom Mazowsza Zachodniego. Połączył trasę katowicką z trasą krakowską. Doga prowadzi od Mszczonowa do Grzegorzewic i Piotrkowic.fot. PD, JN


Reklama