Radni Gminy Żabia Wola i Wójt Halina Wawruch zaprzysiężeni

Na pierwszej sesji VI kadencji spotkali się Radni Żabiej Woli. Radni i Wójt
Gminy złożyli przysięgę. Wójt Halina Wawruch zwyciężyła w pierwszej turze wyborów samorządowych, 21 listopada.

-Obejmując Urząd Wójta Gminy Żabia Wola, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców Gminy Żabia Wola. Tak mi dopomóż Bóg! -Z ogromnym wzruszeniem po raz trzeci składam ślubowanie- mówi Wójt Gminy Halina Wawruch. Ten wynik z każdą kadencją jest dla mnie bardziej zaszczytny i bardziej zobowiązujący. To zaufanie mobilizuje mnie i będzie mobilizować do jeszcze lepszej pracy dla dobra Naszej Gminy. Przez tyle lat udawało się nam pracować dla dobra wspólnego i odnosić sukcesy. One są owocem pracy zespołowej. Rada Gminy jest bardzo ważnym organem stanowiącym. Zgoda w RG jest niezwykle istotna. Jestem Wójtem całej Gminy, Państwo jesteśmy Radnymi całej Gminy. Priorytetem w tej kadencji będzie gospodarka wodno- ściekowa i budowa, modernizacja dróg- dodała Wójt Gminy Halina Wawruch. W Radzie Gminy VI kadencji pracują: Waldemar Jan Leśniak, Roman Andrzej Małecki, Sebastian Bęza, Tomasz Malinowski, Regina Janina Badowska, Wacław Tadeusz Świdlicki, Wanda Elżbieta Redestowicz, Maria Prus, Ryszard Wister, Mirosław Andrzej Bieganowski, Roman Janusz Filarczyk, Stanisław Marcin Folwarski, Roman Tomasz Olczak, Tomasz Mieczysław Kujawa, Stanisław Julian Suchecki. Przewodniczącym Rady Gminy zgodnie z decyzją RG jest Mirosław Bieganowski, który funkcję tę pełnił także w zeszłej kadencji.

Reklama