Żyrardowski WOPR chce szkolić przyszłych ratowników

Istniejący od zaledwie połtora roku żyrardowski WOPR działąjący przy basenie miejskim, chce stać się bazą szkoleniową dla ratowników. WOPR planuje pozyskanie środków na stworzenie profesjonalnej bazy szkoleniowej, wyposażonej w defibrylatory, fantomy, deski ortopedyczne oraz sprzęt audiowizualny. Te plany nie wzięły się znikąd. Żyrardowskie Powiatowe WOPR przeszkoliło już ponad 1000 uczniów żyrardowskich szkół w zakresie zachowania się w sytuacjach niebezpiecznych dla zdrowia, wzywania oraz udzielania pomocy. Zajęcia objęte były projektem wspieranym przez Prezydenta Miasta Żyrardowa dotowanym z środków publicznych. Prowadzili je instruktorzy posiadający tytuł Ratownika w myśl Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Szkolenie obejmowało : – sposoby wzywania pomocy przez dzieci i osoby dorosłe, – zachowanie się w sytuacjach niebezpiecznych w szkole, na boisku, ulicy, nad wodą, – ułożenie poszkodowanych w pozycjach bezpiecznych oraz monitorowanie, – praktyczne ćwiczenia na fantomach do resuscytacji niemowlaków, dzieci i dorosłych. zdj. dzięki uprzejmości p. Krzysztofa Kokoszy z Aqua Żyrardów

Reklama