Chrzanowski- tymczasowo radny

Lucjan Chrzanowski, który uzyskał w wyborach samorządowych mandat radnego do Rady Miejskiej miasta Żyrardowa i nie pojawiał się do tej pory na sesjach, wreszcie dokonał formalności. W czwartek 24 lutego złożył przysięgę i oficjalnie został radnym. Problem w tym, ze przysięgę złożył po 3 miesiącach od chwili wyboru no i w dodatku pełni funkcję wice prezydenta miasta Legionowo a zgodnie z prawem obu funkcji łączyć nie może. Od chwili zaprzysiężenia, mówi prawo, radny musi dokonać wyboru. Dlatego część radnych z przewodniczącym Rady Miejskiej miała poważne wątpliwości czy Chrzanowski może złożyć przysięgę a następnie czy może pełnić swoją funkcję. Zdaniem prawników miejskich, nie ma tu kolizji prawnej. Takiej nie widzi też sam Chrzanowski. Jak oświadczył, gdyby nie był przekonany, że nie łamie prawa, takiego ślubowania nie złożyłby. Zdaniem Przewodniczącego Rady Miejskiej Bogdana Zielińskiego, Chrzanowski tego samego dnia powinien był złożyć mandat, dlatego Zieliński zaproponował podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego. Ostatecznie jednak do głosowania w tej sprawie nie doszło, a Zieliński swój projekt uchwały wycofał.

Reklama