Konkurs dla Innowatora Mazowsza

Jeszcze tylko przez dwa tygodnie innowacyjni przedsiębiorcy i naukowcy mogą ubiegać się o prestiżowy tytuł i wygraną w konkursie Innowator Mazowsza. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 lutego 2011 r. Łączna wartość nagród wyniesie ponad 70 tys. zł.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach Młoda Innowacyjna Firma i Innowacyjny Młody Naukowiec. Adresatem pierwszej kategorii są przedstawiciele sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw, działających na terenie Mazowsza nie dłużej niż 7 lat. Firmy te muszą wykazać się udokumentowanym, wprowadzonym w ciągu ostatnich 3 lat, innowacyjnym produktem, usługą lub technologią, wdrożoną w codziennej praktyce biznesowej. Druga kategoria skierowana jest do młodych naukowców (poniżej 35 roku życia), którzy w przeciągu ostatnich trzech lat uzyskali stopień doktora, a w swojej pracy podejmowali tematykę innowacyjności.

Młode Innowacyjne Firmy powinny wykazać się m.in. współpracą z instytucjami B+R, ośrodkami naukowymi, parkami technologicznymi, prowadzeniem działalności badawczo-rozwojowej, stosowaniem innowacyjnych metod i narzędzi w marketingu, w zarządzaniu firmą, uzyskanie znaku towarowego, posiadanie certyfikatów, patentów, zaś Innowacyjni Młodzi Naukowcy powinni wykazać się m.in. udziałem we wdrożeniu nowych rozwiązań technologicznych, udziałem w projektach badawczych i celowych, liczbą publikacji w pismach recenzowanych. Grupa ekspertów będzie oceniać nowatorstwo projektu, zastosowanie, przydatność, charakter projektu oraz oddziaływanie na poziomie regionu, kraju, a także na poziomie międzynarodowym.

Głównym założeniem konkursu jest przede wszystkim promowanie w regionie innowacyjnych koncepcji, a przez to przyspieszenie rozwoju przedsiębiorstw Mazowsza. Obecnie innowacje są podstawą wzrostu ekonomicznego gospodarek. Kluczem do owocnego wykorzystania nowych rozwiązań jest dobra współpraca między sferą biznesu, instytucjami naukowo-badawczymi oraz administracją, a Innowator Mazowsza jest ważnym bodźcem w inspirowaniu takiej właśnie kooperacji.

Wyboru laureatów dokona, podobnie jak w ubiegłych latach, grupa niezależnych ekspertów i przedstawicieli nauki oraz biznesu.

Nagrodami w konkursie są: w kategorii Młoda Innowacyjna Firma: I miejsce 25 000 zł brutto, II miejsce 15 000 zł brutto, III miejsce 10 000 zł brutto oraz dyplomy dla wyróżnionych; w kategorii Innowacyjny Młody Naukowiec: I miejsce 10 000 zł brutto, II miejsce 7 000 zł brutto, III miejsce 5 000 zł brutto oraz dyplomy dla wyróżnionych.

Zgłoszenia należy składać (osobiście lub za pośrednictwem poczty) w siedzibie Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie,

Al. Solidarności 61,

03-402 Warszawa

w zaklejonej kopercie z dopiskiem Innowator Mazowsza, ze wskazaną kategorią. Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie:

http://www.innowacyjni.mazovia.pl/

Reklama