Premier Pawlak spotkał się z grodziskimi biznesmenami

Kilkudziesięciu przedsiębiorców i szefów grodziskich firm wzięło udział w roboczym spotkaniu z premierem RP Waldemarem Pawlakiem. Przedsiębiorcy złożyli konkretne postulaty, premier je przyjął.

Spotkanie przedsiębiorców z premierem Pawlakiem zostało zorganizowane po to, żeby miejscowe firmy, szczególnie te duże zatrudniające wiele osób, mogły przekazać członkowi rządu problemy, na jakie firmy napotykają w związku z nieustannymi zmianami prawnymi lub rozwiązaniami, które utrudniają działalność firm. Przedstawiciele zgłaszali bieżące problemy, np te związane z wprowadzeniem VAT-u, oraz związane z już istniejącym prawem, skutecznie hamującym rozwój przedsiębiorczości, jak choćby koszt odrolnienia gruntów wysokiej klasy przy autostradzie. Z okazji skorzystała też gmina Grodzisk, której burmistrz upomniał się o grunty Agencji Nieruchomości Rolnej istniejące w kraju.

Premier postulaty przyjął, głosów wysłuchał i tak jak się można było spodziewać, odpowiadał ogólnie, kładąc nacisk na podejmowane przez rząd działania idące w kierunku upraszczania obiegu dokumentów dla przedsiębiorców.  Obiecał jednak ustosunkować się do wszystkich postulatów zawartych na pismie.

Reklama