KRUS ogłasza II konkurs wiedzy nt. bezpieczeństwa

KRUS ogłasza II edycję konkursu promującego bezpieczeństwo pracy na roli pod nazwą Mazowiecki Konkurs Wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, higieny pracy ekologii w rolnictwie dla rolników i sołtysów. Przed rokiem wzięło w nim udział ponad tysiąc uczestników ze 118 gmin na Mazowszu. Celem konkursu jest zmniejszenie wypadkowości w środowisku wiejskim i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa pracy w rolnictwie.

Do udziału w tym konkursie KRUS zaprasza osoby pełnoletnie prowadzące działalność rolniczą. Jest to konkurs wiedzy składający się z 3 etapów (gminnego, powiatowego i wojewódzkiego), a jego uczestnik ma za zadanie rozwiązać test wiedzy z zakresu bezpiecznej pracy w rolnictwie. Zwycięzcy (laureaci I miejsc) w poszczególnych etapach przechodzą do następnej tury konkursu. Zgłoszenia do udziału w konkursie dokonywać można na formularzach zgłoszeniowych dostępnych w: placówkach terenowych KRUS i urzędach gmin. Termin zgłoszeń upływa z dniem 15 czerwca b.r. Na laureatów poszczególnych etapów konkursu czekają cenne nagrody ufundowane przez organizatorów.

Szczegółowe informacje dot. konkursu można uzyskać pod nr. Tel. 46 855 28 51, 856 19 85

Reklama