Na kolejnej sesji spotkają się dziś grodziscy radni

 

Punktualnie o godzinie 17 w sali konferencyjnej grodziskiego ratusza rozpocznie się kolejna sesja Rady Miejskiej. W porządku obrad 23 punkty. Wśród zagadnień jakie będą dziś omawiane projekty uchwał dotyczące między innymi udzielenia upoważnienia dyrektorowi OPS do prowadzenia postępowań w sprawach udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki. Radni zajmą się regulaminem przyznawania dotacji celowej na usuwanie i utylizację azbestu. Najprawdopodobniej dziś ma zostać ustalona strefa płatnego parkowania niestrzeżonego przy Centrum Kultury. W budżecie Grodziska Mazowieckiego pojawi się też wyodrębniony fundusz sołecki na przyszły rok. W punkcie 19 obrad radni zajmą się projektem przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Natolin, części wsi Tłuste, części wsi Kłudno Stare. Na koniec sesji informacje z pracy przekażą przewodnicząca Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim Joanna Wróblewska i burmistrz Grodziska Mazowieckiego, Grzegorz Benedykciński.

Reklama