Trudna walka z podtopieniami

Strażacy pomagają, samorządy walczą z podtopieniami. W centrum Żabiej Woli już w styczniu rozpoczęła się strażacka akcja usuwania wody z zalanych terenów. Niestety jak informuje wójt gminy Halina Wawruch poziom wód gruntowych jest tak wysoki, że woda wypompowana w ciągu kilkudziesięciu godzin napływa do tych miejsc. Gmina przygotowała koncepcję odwodnienia obszaru. Jednak jej realizacja wymaga uzyskania zgody właścicieli poszczególnych nieruchomości, przez które miałby przebiegać rów kryty odwadniający. Trwają spotkania z mieszkańcami, właścicielami nieruchomości. – Uzyskanie zgód i realizacja inwestycji dałaby możliwości odwodnienia osiedla- podkreśla wójt Halina Wawruch. Jak dodaje Ewa Taras, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy w Żabiej Woli, problem podtopień dotyczy mieszkańców: Żabiej Woli, Osowca i Bieniewca. Gospodarstwa najdłużej podtopione znajdują się na terenie Żabiej Woli, jest to około 10 budynków mieszkalnych w ulicach: Chełmońskiego i Środkowej. Poziom wód gruntowych jest bardzo wysoki, jedyną pomocą stało się odpompowywanie wody z rowów przydrożnych do innych rowów. Niestety zdarzały się sytuacje, że woda zalewała piwnice.

Przepisy prawa nakładają na właścicieli nieruchomości odwodnienie terenów stanowiących własność prywatną. Działania gminy winny być skierowane na odwodnienie infrastruktury drogowej, dróg, odprowadzenie wody z rowów przydrożnych. Niestety wysoki poziom wód niszczy lokalne drogi, dlatego ważne jest szybkie działanie, czyszczenie rowów. W tym roku samorząd Żabiej Woli zamierza wybudować nowe rowy i udrożnić już istniejące.- Jak tylko pogoda pozwoli wykonawca robót rozpocznie pracę- zapewnia Elena Niedźwiecka z Urzędu Gminy w Żabiej Woli. Prace zaplanowane zostały między innymi w Zalesiu w ulicy Grodziskiej, w ulicy Chełmońskiego w Żabiej Woli, w ulicy Dębowej w Osowcu, przy Trakcie Królewskim w Petrykozach ale też w ulicy Głównej, w Słubicy w ulicy Słonecznej, w Bieniewcu przy ulicy Nad Zalew, w miejscowości Lisówek w ulicy Wiśniowej, w miejscowości Oddział w ulicy Zagrodowej.

Ważna jest także dbałość mieszkańców o rowy przy posesjach. Niewykoszona trawa czy zalegające nieczystości powodują, że woda nie może odpłynąć. Rada Gminy przyjęła Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Żabia Wola w którym określone zostały obowiązki mieszkańców. Dbałość o rowy to obowiązek wszystkich właścicieli posesji do których rów przylega. To ważne, szczególnie teraz kiedy jest najwyższy od lat poziom wód.

Reklama