Związki (nie)zachwycone przekształceniami szpitala

Rośnie niepokój pracowników żyrardowskiego szpitala. Trwająca drugi miesiąc likwidacja placówki i powoływanie spółki prawa handlowego pod nazwą Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego sprawia, że związki zawodowe znów podnoszą alarm. Wszystko z powodu sposobu rozwiązywania stosunku pracy. Ich zdaniem, Danuta Ciecierska rozwiązuje umowy o pracę niezgodnie z prawem, bo odmawia im trzymiesięcznej odprawy w sytuacji, gdyby ktoś chciał rozwiązać umowę ostatecznie i nie podjąć pracy w nowej spółce. Zdaniem Danuty Ciecierskiej nie ma tu mowy o niezgodności z kodeksem pracy, bo ten mówi o odprawie tylko wtedy, jeśli pracownik nie otrzyma propozycji pracy w nowej spółce, czyli tym samym szpitalu, ale funkcjonującym wg nowych zasad prawnych. Falę niezadowolenia wywołał też fakt zmiany stosunku pracy w przypadku pracowników mających już świadczenia emerytalne lub rentowe, którym nowa dyrektor przygotowała rozwiązanie umów o pracę a jeśli zaproponuje stanowisko w nowej spółce to w oparciu o kontrakt. Jak argumentuje Ciecierska, szpital w takiej sytuacji nie musi dodatkowo ponosić kosztów ZUS-u, i tak może poczynić znaczące oszczędności.

Reklama