Koniec starego szpitala

Szpital Powiatowy w Żyrardowie przestał istnieć. W jego miejsce 1 września powstało Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego spółka prawa handlowego, którym zarządza dotychczasowa dyrektorka szpitala Danuta Ciecierska. Nowy szpital nie zmienił zakresu działania, pracuje w oparciu o dotychczasowy kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Ponieważ nie ma żadnych obciążeń, natomiast dysponuje wartym ponad ponad 30 mln zł majątkiem nieruchomym może w przyszłości rozpocząć inwestycje, które pozwolą mu stać się bardziej atrakcyjną placówką na rynku medycznym. I tak się stanie, zapowiadają i władze powiatu i prezes Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Danuta Ciecierska, kiedy zakończy się cała procedura przekształceń. 23 września Rada Powiatu Żyrardowskiego przyjęła uchwałą informację na temat likwidacji starego szpitala i jego wyniku finansowego na dzień 15 września.

Wynik finansowy NZOZ-u zamknął się wynikiem ponad 27 mln zł długu. Całą tę sumę, zgodnie z przyjętym programem przekształceń, przejmuje powiat żyrardowski, który pozyska na przekształcenie placówki prawie 16 mln zł z budżetu państwa. Ponad 11 mln złotych szpitalnego długu będzie musiał spłacić sam.

-Choć jest to trudna decyzja, nikt nie miał wątpliwości, że trzeba ją podjąć i stawić czoła konsekwencjom- tłumaczy członek zarządu powiatu żyrardowskiego Mieczysław Gabrylewicz. Jego zdaniem dopiero teraz przed szpitalem jest realna szansa na rozwój i odzyskanie dawnego znaczenia.

Szpital ze 100% udziałem powiatu nadal ma świadczyć usługi przede wszystkim w takim samym zakresie jak dotychczas i w oparciu o kontrakt z NFZ-em. /na zdj. przedostatni dyrektor Szpitala Powiatowego w Żyrardowie i jego likwidator Arkadiusz Bogucki/.

Reklama