Spotkanie z Samorządem Mieszkańców nr 9- dróg i światła!

Potrzeba budowy nowych dróg asfaltowych, dokończenie budowy ulicy Mazowieckiej i montowanie oświetlenia ulicznego w najdalej odsuniętych ulicach- te tematy zdominowały spotkanie prezydenta Żyrardowa Andrzeja Wilka z samorządem mieszkańców nr 9 w Żyrardowie, czyli samorządem z Zatorza. Wiele dróg zbiorczych w osiedlach położonych blisko Międzyborowa to drogi gruntowe, które jesienią i wiosną w okresie największych ulew toną w błocie, albo wypełnione są kałużami. Tak jest np. na ulicy Chmielnej.

Mieszkańcy poruszyli także kwestię wybudowania małego fragmentu ulicy Mazowieckiej, która tylko na 150 metrowym odcinku jest nieutwardzona, tymczasem stanowi małą obwodnicę dla skrzyżowania drogi wojewódzkiej 719 z krajową 50 tką. Część mieszkańców apelowała też o zamontowanie oświetlenia ulicznego, tam gdzie tych lamp w ogóle nie ma. Samorząd Mieszkańców prosił też o ustalenie i ogłoszenie jasnych kryteriów, które z dróg mają być remontowane w pierwszej kolejności. Prezydent wysłuchał próśb i opinii i zaznaczył, że gruntowych dróg w mieście jest 50 km, a na lampy czeka wielu mieszkańców ulic. Zapewnił, że Mazowiecka zostanie dokończona, natomiast mieszkańcy tej części miasta mogą liczyć na remont jednej ulicy. Co do lamp decyzja zapadnie po przeanalizowaniu wszystkich próśb mieszkańców.

Reklama