Jest uchwała w sprawie odpłatności za przedszkola w Wiskitkach

Rada Gminy Wiskitki podjęła uchwałę w sprawie odpłatności za przedszkola. Najważniejsza zmiana dotyczy likwidacji tzw. opłaty stałej i wprowadzenia opłat za realizację programu ponad podstawę programową w wysokości 2 zł. Stawka nie obejmuje opłaty żywieniowej.

W gruncie rzeczy zasady odpłatności za przedszkola w Gminie Wiskitki niewiele się różnią od tych obowiązujących do tej pory. W najnowszej uchwale został jednak wprowadzony zapis o nienaliczaniu opłat za realizację 5 godzinnej podstawy programowej w przedszkolu oraz zapis o naliczaniu opłat za pobyt dziecka w przedszkolu ponad 5 godzin i realizację w tym czasie programu zajęć dydaktyczno- wychowawczych.

Rada Gminy podjęła też decyzję o wzroście opłaty za stawkę godzinową z 1,86 do 2 zł. Opłata naliczana jest za każdą rozpoczętą godzinę zegarową.

W uchwale jest też zapis o 50% zniżce za opłatę, w przypadku jeśli do przedszkola chodzi więcej niż jedno dziecko, tych samych rodziców. Miesięczna opłata naliczana jest na podstawie stawki godzinowej i liczby godzin, które dziecka spędza w przedszkolu. Stawka nie dotyczy opłaty żywieniowej i dodatkowych zajęć, które mogą być zorganizowane na wyraźne życzenie rodziców.

Reklama