Podwarszawskie gminy razem ws. wspólnego biletu

Sześć gmin powiatu grodziskiego i pruszkowskiego podpisało porozumienie w sprawie opracowania wspólnego stanowiska dotyczącego systemu lokalnego transportu w aglomeracji warszawskiej. Porozumienie ma też pomóc gminom stać się liczącą się stroną w negocjacjach z monopolistą w tym zakresie, Zarządem Transportu Miejskiego w Warszawie.


Porozumienie zostało podpisane w Grodzisku Mazowieckim 15 listopada. Podpisali się pod nim skarbnicy gmin oraz burmistrzowie Grodziska Mazowieckiego, Brwinowa, Piastowa, Milanówka, prezydent Pruszkowa i wójt gminy Michałowice.

Porozumienie ma się w przyszłości opłacać wszystkim. Dzięki niemu podwarszawskie gminy uzyskają wiedzę jak wielu ich mieszkańców korzysta z dojazdów do stolicy i ilu z nich korzysta z transportu ZTM. Poznają też w przybliżeniu faktyczne koszty, jakie ponosiliby dojeżdżający. -To dla nas najważniejsza informacja, bo dziś nie ma przejrzystych zasad, za co gminy płacą zawierając porozumienie w sprawie wspólnego biletu i za jaką liczbę mieszkańców faktycznie wnoszą opłatę- wyjaśniał burmistrz Grodziska Grzegorz Benedykciński.

Zasady naliczania odpłatności są tym mniej jasne, że ZTM podnosi stawki dopłat bez dostatecznego uzasadnienia. Tylko w ostatnim czasie ZTM w Warszawie powiadomiła Piastów o podniesieniu opłaty o 47%, co stanowi dodatkowe 800 tys zł w przyszłorocznym budżecie. -Dla niewielkiego miasta, jakim jest Piastów, to bardzo dotkliwy wzrost opłaty, który można by przeznaczyć choćby na inwestycje- przekonuje burmistrz Piastowa Marek Kubicki.

Jak podkreślali przed podpisaniem porozumienia samorządowcy, umowa nie jest skierowana przeciw komuś, ale jest wyrazem potrzeby opracowania przejrzystych zasad ustalania dopłat do tzw. wspólnego biletu, dzięki któremu można kupić jeden bilet na przejazdy KM, WKD, oraz środkami ZTM. Porozumienie ma też doprowadzić do utworzenia 3 strefy taryfowej (dziś są dwie) oraz ułatwić rozszerzenie porozumienia o kolejne gminy. Przejrzyste zasady współpracy mają zostać opracowane na podstawie doświadczeń gmin w obrębie aglomeracji berlińskiej, wiedeńskiej oraz dobrych praktyk w kraju, Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, Zatoki Gdańskiej, rozwiązań wokół Poznania, Wrocławia i Krakowa. J&A Media

Reklama