Żyrardów zabiega o sfinansowanie 104 komputerów

Gmina Żyrardów zabiega o środki europejskie, które pozwolą na zakup 104 komputerów z oprogramowaniem i dostępem do szerokopasmowego Internetu dla mieszkańców Żyrardowa zagrożonych wykluczeniem społecznym, z powodu trudnej sytuacji finansowej lub niepełnosprawności, a także dla instytucji, w których sprzęt będzie ogólnodostępny. Opracowany przez Miasto projekt ma na celu stymulowanie rozwoju społeczeństwa informacyjnego, poprzez wyrównywanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystywania Internetu.

Jeśli Miasto pozyska dofinansowanie na realizację tego projektu, komputery z dostępem do Internetu trafią do 40 rodzin borykających się z problemami finansowymi, których nie stać na zakup sprzętu we własnym zakresie oraz do 20 osób niepełnosprawnych. Otrzymają je również instytucje, w których sprzęt będzie ogólnodostępny: 13 świetlic szkolnych (2 komputery do Zespołu Szkół Publicznych Nr 1, 2 do ZSP Nr 2, 12 do Publicznego Gimnazjum Nr 3, 2 do ZSP Nr 4, 2 do ZSP Nr 6, 2 sztuki do ZSP Nr 7 oraz 4 do Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego. Łącznie 26 zestawów służyć ma uczniom szkół publicznych zarządzanych przez Miasto. 12 kolejnych komputerów trafi do 6 przedszkoli, po dwa do każdej placówki. Ponadto 4 zestawy przekazane mają być do trzech Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej i 2 do Miejskiego Ogrodu Jordanowskiego w Żyrardowie.

W ramach projektu zakupione zostaną dwa infokioski. Jeden z nich stanie na Placu Jana Pawła II. Wartośc projektu to ponad 1 mln 370 tys. Losy wniosku będą znane w I kwartale przyszłego roku.

Reklama