Grodzisk: dzielnica Łąki będzie miała świetlicę

Mieszkańcy grodziskiej dzielnicy Łąki będą mieli swoją świetlicę. Gmina nie będzie jej budowała, ale wynajmie pomieszczenia od proboszcza parafii Przemienienia Pańskiego przy ulicy Łącznej. Dziś parafia dysponuje trzema pomieszczeniami rzadko wykorzystywanymi przez parafian, tymczasem gmina potrzebuje kilku pomieszczeń, gdzie mieszkańcy mogliby się spotykać, mogłyby się odbywać odczyty, koncerty czy zebrania. Radni Gminni obejrzeli pomieszczenia przy parafii w czasie objazdu inwestycji gminnych 3 grudnia. Wszyscy obecni zgodnie przyznali, że pomieszczenia doskonale nadawałyby się na ten cel. Jedyne co gmina musiałaby zrobić, to wykonać niezależne boczne wejście do sal, tak by świetlica i parafia nie przeszkadzały sobie wzajemnie w działalności.

To byłoby znakomite rozwiązanie dla obu stron. Tak dla parafii, który zyskałaby dodatkowe wpływy z wynajmu pomieszczeń, jak i gminy, która nie musiałaby ponosić kosztów budowy świetlicy, ale musiałaby zadbać jedynie o utrzymanie pomieszczeń i zapewnienie kadry

Reklama