Grodzisk zamraża decyzje finansowe

Grodzisk Mazowiecki zamraża decyzje finansowe w I kwartale 2012 roku i skupia się na zmniejszeniu długu publicznego o 17 mln zł. Tak chce przygotować się na nadejście kryzysu finansów publicznych.

Żadnych przetargów i spektakularnych wydatków w I kwartale 2012 roku. Żadnych decyzji o nowych inwestycjach, żadnych ryzykownych zachowań. Tak w skrócie brzmi plan wydatków budżetowych w ciągu 3 pierwszych miesięcy nowego roku budżetowego. Jak zapewnia burmistrz Grzegorz Benedykciński, to potrzebny czas, żeby zaobserwować czy spodziewany przez analityków kryzys nadszedł. -Chcemy zobaczyć, czy spływają dotacje z budżetu państwa, czy płatności są regulowane na bieżąco, czy wpływają pieniądze z PiT-ów, czy Euro nie spadnie poniżej krytycznego poziomu i nie załamie gospodarki- wylicza Benedykciński. Gdyby ziściły się najgorsze przewidywania, chcemy mieć pieniądze na zasiłki, pomoc i bieżące wydatki- argumentował na sesji budżetowej.

jeśli miasto będzie przygotowane, w razie kryzysu finansów publicznych, miasto nie straci płynności finansowej. A mogłoby, bo wartość realizowanych inwestycji to blisko 40 mln zł, rozpoczęcie kolejnych mogłoby tylko zwiększyć ryzyko. Aby zmniejszyć zagrożenie kłopotami gmina chce też w 2012 roku spłacić wielomilionowe zadłużenie. W budżecie na 2012 roku przeznacza na ten cel z planowanych dochodów aż 17 mln zł. Jeśli gmina zrealizuje założenie, jej zadłużenie na koniec roku osiągnie około 39%.

Reklama