Najlepszy dostęp do Internetu -w gminie Wiskitki

Gmina Wiskitki otrzymała raport dotyczący sieci teleinformatycznej na terenie gminy. Jak się okazuje w gminie sytuacja jest całkiem dobra. Z analiz wynika, że tylko w jednej miejscowości występuje tzw biała plama, czyli żaden operator nie świadczy tam usług telefonicznych, nie ma więc możliwości korzystania z Internetu. Poza Smolarnią, bo o niej mowa, w każdej miejscowości działa od jednego do dwu operatorów, a w niektórych trzech lub czterech. Gmina Wiskitki jest w najlepszej sytuacji pod tym względem spośród gmin powiatu żyrardowskiego. Niestety to dobra i zła wiadomość, bo niezła sytuacja sprawia, że gmina ma małe szanse na pozyskanie dofinansowania na rozwój internetu szerokopasmowego.

Reklama