Człowiek Roku: kat Życie Publiczne

Beata Marzęda Przybysz  -Komendant Hufca ZHP nieprzerwanie od 2002 roku. Organizuje lub współorganizuje wiele przedsięwzięć min. Mazowieckie Turnieje Sportowe ZHP, imprezy terenowe, rajdy, biwaki, wycieczki, wędrówki. Współpracuje z wieloma instytucjami państwowymi i samorządowymi. Efektem jej pracy są również przeglądy piosenek harcerskich, imprezy integracyjne, spotkania rocznicowe i świąteczne. Wspólnie z młodzieżą pielęgnuje wartości patriotyczne.
Od 2010 roku zaangażowana jest w projekt „Miasto Gwiazd, czyli Festiwal Gwiazd w Żyrardowie. Wspólnie z harcerzami prowadzi wolontariat imprezy.
Za swoja działalność otrzymała mi. Srebrny i Złoty krzyż za Zasługi dla ZHP, Odznakę Przyjaciel dziecka, Brązowy Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej.

W tej kategorii nominowani byli: Wioletta Micewicz Od września br. Dyrektor w Centrum Kultury w Radziejowicach; Monika Sałachewicz –współautorka i pomysłodawca edukacyjnej ścieżki dendrologicznej w Parku im. K.A, Dittricha w  Żyrardowie; Jerzy Kwaczyński – Prezes Oddziału PTTK w Żyrardowie, przewodniczący Zarządu Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Powiatu Żyrardowskiego.

Reklama