KPP Żyrardów czeka na nowych funkcjonariuszy

Kilka dni temu (5 stycznia 2012 roku) dziewięciu policjantów złożyło uroczyste ślubowanie w KPP w Żyrardowie, które przyjął zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Żyrardowie podinsp. Arkadiusz Zgieb. Policjanci jeszcze w tym roku stawią się do służby w jednostkach Policji na terenie powiatu żyrardowskiego.

Adepci dopiero zostaną przeszkoleni, przysięga jest pierwszym krokiem do rozpoczęcia służby. Młodzi policjanci jeszcze w tym miesiącu rozpoczną szkolenie trwające sześć miesięcy w Szkole Policyjnej, po którym zasilą jednostki Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie. W chwili obecnej już 18 osób jest w trakcie takiego szkolenia, oni już wkrótce rozpoczną pracę w KPP w Żyrardowie.

/zdj. KPP Żyrardów,  informacja na podstawie KPP Żyrardów/

Reklama