Nowy pakiet nieruchomości na sprzedaż -gotowy

Żyrardów na nowy pakiet atrakcyjnych nieruchomości na sprzedaż. Decyzję o włączeniu ich do oferty miasta podjęli na ostatniej sesji 26 stycznia Radni Miejscy. Wśród nieruchomości znalazły się:
2 działki o powierzchni około 700m2 przy ulicy Bydgoskiej 38 i 40,
2 działki o powierzchni około 450 m2 przy ulicy Mokrej 4a i 4b
działka o powierzchni prawie 3 tys m2 przy ulicy Księdza Jerzego Popiełuszki
2 działki o powierzchni około 1000 m2 przy ulicy Legionów Polskich 44 oraz Warszawskiej 5
wreszcie działka o powierzchni ponad 730 m2 przy ulicy Leśnej 19.

Do portfela nieruchomości miasto dołączyło też nieruchomość stanowiącą jego własność o powierzchni 2300 m2 z budynkiem, położoną w miejscowości Działki, w gminie Wiskitki.

Lista nieruchomości na sprzedaż została przyjęta przez Radę Miasta bez zastrzeżeń. Komisje opiniujące projekt uchwały przyjęły projekt z zadowoleniem, bo jak zaznaczył radny Eligiusz Łukasiewicz, zainteresowanie kolejnymi nieruchomościami na sprzedaż w mieście narastało od dawna. Dochód ze sprzedaży tych nieruchomości, głównie przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną i wielorodzinną z usługami ma zasilić budżet miasta. Gmina spodziewa się uzyskać z tytułu ich sprzedaży ogółem 1 mln zł. Nowego katalogu nieruchomości na sprzedaż można się było spodziewać. W projekcie budżetu na 2012 rok zapisano dochód ze sprzedaży nieruchomości w wysokości ponad 9 mln zł.

Reklama