Ostatni raz wyciągamy do was rękę!

To ostatni raz, kiedy samorządowcy wyciągają do Państwa rękę! Taka była konkluzja dzisiejszego spotkania ostatniej szansy w Urzędzie Gminy w Wiskitkach, gdzie spotkali się przedstawiciele samorządów z Radziejowic, miasta Żyrardowa, powiatu żyrardowskiego oraz Wiskitek przez tereny których przebiega budowa obwodnicy i autostrady A2. A zdanie odnosiło się do kolejnego już wykonawcy obwodnicy Żyrardowa i Wiskitek, który przejął w spadku wszystkie nieprawidłowości poprzedników i został zobowiązany przez GDDKiA do ich usunięcia.

Choć na początku przybyli przedstawiciele wykonawcy występowali z pozycji siły i nie zamierzali dyskutować z przedstawicielami gmin, po godzinie, nieco zmienili zdanie. Niestety dopiero, kiedy samorządy wyłuszczyły wszystkie roszczenia i zapowiedziały, że nie ustaną w wysiłkach, a także że nie zawahają się  by przestać wydawać zgody na odbiory techniczne, oraz wprowadzanie kolejnych zmian organizacji ruchu. Słowem urzędnicy zagrozili wykonawcy, że sparaliżują prace, jeśli wykonawca niezwłocznie nie przystąpi do cząstkowych remontów dróg tam, gdzie jest to możliwe. Jednocześnie geolog Jerzy Iwiński oraz Krzysztof Zawadzki ze starostwa powiatowego w Żyrardowie przy wsparciu wice prezydenta Żyrardowa Grzegorza Obłękowskiego, zażądali natychmiastowego przygotowania i przekazania dokumentacji technicznej dotyczącej piezometrów ( które pozwolą na monitorowanie jakości wody spływającej z obwodnicy do ujęcia wody pitnej dla miasta Żyrardowa, a także pośrednio Gminy Wiskitki) oraz prawidłowego ułożenia folii zabiezpieczającej, która znów jest układana niezgodnie z instrukcją.

Radni Gminy Radziejowice naciskali w sprawie oddania wiaduktu, który miał zostać uruchomiony we wrześniu. Teraz objeżdżają inwestycję 10 kilometrową trasą. Nie zostały też na ich terenie wykonane prace naprawcze zniszczonych nawierzchni dróg.

Wójt Gminy Wiskitki Grzegorz Miastowski zwrócił uwagę na wiele dróg czekających na naprawy, oraz trwającą od roku inwestycję na krótkim odcinku ulicy w Działkach.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg zażądał szybkiej i jasnej odpowiedzi oraz bezzwłocznego rozpoczęcia prac remontowych na wielu odcinkach dróg powiatowych.

Na koniec Dyrektor Wydziału Komunikacji i Dróg Powiatowych Paweł Myszkowski zsumował wnioski. Ustalono, że samorządy przygotują wspólny wniosek ( z zakresem prac), który zostanie przekazany wykonawcy. Ten w ciągu tygodnia skonsultuje zakres prac z Zarządem, by udzielić wiążącej odpowiedzi i podpisać stosowne porozumienie.
Jednocześnie przedstawiciel wykonawcy Jerzy Żurawski złożył obietnicę rozpoczecia naprawy dróg w ciągu tygodnia, choćby na terenie miasta Żyrardowa.
W połowie lutego ma się odbyć dodatkowe spotkanie samorządów z wykonawcami inwestycji oraz GDDKiA.
Jeśli porozumienie nie będzie realizowane, samorządy mogą wystąpić na drogę sądową.

Reklama