Grodzisk zlikwiduje 4 placówki oświatowe i powoła 2

Gmina Grodzisk Mazowiecki rozpoczyna konsultacje w sprawie likwidacji 4 placówek oświatowych: Szkoły Filialnej w Książenicach oraz Punktu Przedszkolnego nr 2 w Książenicach, a także Punktu Przedszkolnego w Kadach i Przedszkola nr 2 im. Stefka Burczymuchy w Grodzisku Mazowieckim.

Likwidacja dwu pierwszych placówek ma charakter formalny i jest związana z budową oraz planami oddania do użytku nowego budynku Szkoły Podstawowej w Książenicach. Zgodnie z projektem 1 września 2012 roku w nowej szkole rozpocznie zajęcia około 450 uczniów z obecnego obwodu Szkoły Filialnej w Książenicach, a także uczniowie przypisani do tego obwodu z klas IV- VI . Obwód Szkoły Filialnej w Książenicach obejmuje następujące sołectwa: Książenice, Marynin, Urszulin i Opypy. Dziś część dzieci z obwodu uczy się w innych placówkach, ponieważ obecne budynki szkolne nie są w stanie zapewnić miejsc wszystkim uczniom.

Likwidacja Punku Przedszkolnego w Kadach, związana jest z tym, że punkt znajduje się w świetlicy sołeckiej w Kadach, co znacznie ogranicza możliwość organizowania rożnego rodzaju spotkań i zebrań. Prośba o zmianę tego stanu rzeczy została wyrażona we wniosku sołtysa sołectwa z dnia 7 września 2011 roku. Poza tym w punkcie średnio korzystało z opieki 15 dzieci w tym tylko ok 50% z tej miejscowości. Likwidacja Punktu Przedszkolnego pozwoli lepiej wykorzystać świetlicę na cele mieszkańców wsi Kady. Dzieci z punktu trafią do Przedszkola nr 4 w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Górnej lub do punktu przedszkolnego przy nowej Szkole Podstawowej w Książenicach.

Zlikwidowane ma być również małe Przedszkole nr 2 im. Stefka Burczymuchy, przy Szkole Podstawowej nr 2, a powstać ma oddział przedszkolny przy tej szkole. Uzasadnieniem tej decyzji jest fakt, że w pięciu oddziałach przedszkolnych z całodziennej opieki korzysta tylko jeden oddział. Pozostałe cztery korzystają z 5 godzinnej opieki, czyli funkcjonują jak oddziały przedszkolne czyli klasy „0”. Dzieci z całodziennego oddziału trafią do Przedszkola nr 4 przy ul. Górnej lub do Przedszkola nr 7 przy ulicy Kopernika. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej radni ( większością głosów) podjęli uchwałę w sprawie rozpoczęcia konsultacji w sprawie likwidacji placówek.

– Mamy nadzieję, że w ten sposób uda się zmniejszyć liczbę dzieci w Zespole Szkół przy ulicy Westfala 3 w Grodzisku. Dziś uczy się w niej ponad 1000 uczniów- powiedział po głosowaniu Rajmund Zaleski dyrektor grodziskiej oświaty. Dodał też, że reorganizacja placówek nie ma na celu wprowadzenia oszczędności, ale poprawę warunków uczenia, zapewnienie komfortu dzieciom w szkołach i punktach przedszkolnych.

Gmina zapewnia wszystkim pracownikom zatrudnionym w likwidowanych placówkach zatrudnienie w innych szkołach lub przedszkolach gminnych.

Reklama