Jest już Izba Pamięci Ziemi Mszczonowskiej Stowarzyszenie Historyczne przestawiło plany na ten rok

 

Chcą odwiedzać lokalne szkoły, prowadzić lekcje historii, wezmą udział w ważnych dla miasta i gminy uroczystościach, chcą pozyskać sponsorów, dlatego też już za miesiąc ma ruszyć strona internetowa Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej i Stowarzyszenia Historycznego. To plany na ten rok, w założeniach kolejna noc muzeów w maju, ale też stowarzyszenie będzie jednym z organizatorów obchodów 150 lecia wmurowania kamienia węgielnego pod budowę kościoła farnego. Tradycyjnie już skorzysta z możliwości jakie daje Lokalna Grupa Działania Ziemia Chełmońskiego i będzie się ubiegało o dotacje na między innymi zorganizowanie inscenizacji z okazji Dnia Polskiego Państwa Podziemnego ale też na renowację starych zabytkowych grobów. We wrześniu tymczasem organizacja zaprosi na rajd rowerowy śladami Bitwy Mszczonowskiej i Osuchowskiej. W najbliższą niedzielę tymczasem odbędzie się kulig, rozpocznie się około godziny 14 w okolicach zbiornika Świętej Anny. Prezesem stowarzyszenia jest Piotr Dymecki, w pracach uczestniczą między innymi Barbara Gryglewska, Beata Sznajder, Bogusław Nietrzebka, Michał Szymański, burmistrz Józef Grzegorz Kurek, proboszcz parafii we Mszczonowie ksiądz Tadeusz Przybylski.

Reklama