Będą kolejne parkingi w Grodzisku Mazowieckim

Gmina Grodzisk Mazowiecki nabywa kolejną działkę z przeznaczeniem na urządzenie parkingu. Tym razem chodzi o do niedawna działkę powiatową przy ulicy Traugutta.

Na ostatniej Sesji Rady Miejskiej radni podjęli decyzję o zamianie działek między gminą Grodzisk Mazowiecki a Powiatem Grodziskim. Powód to wystąpienie dyrektora Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Żwirki i Wigury o udostępnienie działki gminnej, usytuowanej przy ulicy Krótkiej z przeznaczeniem na parking. Ponieważ w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminna działka przeznaczona była na cele oświatowe, burmistrz i radni przychylili się prośby. W zamian za działkę przy ul. Krótkiej o powierzchni blisko 450 m2, przejęli działkę powiatową przy ulicy Traugutta o powierzchni 4077m2 . Na tej działce gmina również chce urządzić parking. Tym samym dzięki zamianie powstaną dwa parkingi. Jeden w ścisłym centrum, niedaleko miejskiego deptaka, przy ulicy Krótkiej, drugi niedaleko torów kolejowych i kładki dla pieszych przy ulicy Traugutta.

Reklama