Dwa razy więcej pieniędzy na sport w Sochaczewie

Znamy już wyniki otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadań z zakresu sportu na terenie miasta Sochaczew. Ratusz podzielił równo 400.000 zł. Warto zaznaczyć, że jeszcze nigdy sochaczewskie kluby sportowe nie dostały z budżetu takich pieniędzy.

W ub. roku, w takim samym konkursie, na sport przeznaczono 192.000 zł.

Podział środków zaproponowała komisja konkursowa, która spotkała się cztery razy. Podczas posiedzeń dokonała formalnej i merytorycznej oceny ofert, których łącznie wpłynęło do ratusza dziewiętnaście. 3 oferty nie spełniały wymogów merytorycznych. Pieniądze otrzymają stowarzyszenia sportowe i Uczniowskie Kluby Sportowe zajmujące się promocją zdrowego stylu życia przez sport i rekreację, sport masowy uprawiany przez dzieci i młodzież oraz wyczynowo przez dorosłych.

Udzielone dotacje przeznaczone zostaną na realizację programów szkolenia, zakup sprzętu, udział drużyn lub zawodników we współzawodnictwie sportowym (opłaty związkowe i rejestracyjne, licencje, zezwolenia itp.), transport na zawody, ubezpieczenie zawodników, wynagrodzenia kadry szkoleniowej. Ratusz pokryje do 80% całkowitych kosztów realizacji zadania.

Form wspierania sportu, nagradzania najlepszych zawodników oraz ich trenerów jest kilka. Z każdej z nich korzysta burmistrz Sochaczewa dzięki temu wydatki na sport znacząco rosną. Wszystkie stowarzyszenia działające na terenie miasta, w tym sportowe, mogą wchodzić do sal i na boiska należące do samorządu za darmo. Od ub. roku funkcjonuje fundusz stypendialny dla uczniów szkół miejskich obejmujący m.in. uzdolnionych sportowców. Jesienią z okazji Dnia Animatora Kultury i Sportu kilkunastu trenerów i zawodników z Rugby Club Orkan Sochaczew, ORKI Sochaczew, UKS Siódemka i Sochaczewskiego Klubu Tenisa Stołowego odebrało pieniężne Nagrody Burmistrza.
– Kilka tygodni temu podzieliliśmy pieniądze m.in. z tzw. funduszu antyalkoholowego, a znaczna część jego wydatków to profilaktyka poprzez sport, rekreację, zorganizowane zajęcia prowadzone przez profesjonalnych trenerów. W lutym ogłosiliśmy nazwiska 44 sportowców odnoszących sukcesy np. na igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata, Europy, na zawodach w których zdobywa się tytuł mistrza Polski. Otrzymali oni specjalne stypendia. Wydatki na ten cel, tylko w 2012 roku, to ponad 100.000 zł – mówi Robert Małolepszy naczelnik Wydziału Promocji i Aktywizacji UM.
Jeśli zsumowano by wszystkie źródła współfinansowania szeroko rozumianego sportu i rekreacji wydatki te w 2012 roku przekroczyłyby 800.000 zł.

Dotację w 2012 roku, na poszczególne zadania, otrzymują:

Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi tenisa stołowego. Kwota przeznaczona na zadanie – 40.000 zł
Sochaczewski Klub Tenisa Stołowego: 40.000 zł

Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi rugby. Kwota przeznaczona na zadanie – 125.000 zł
Rugby Club Orkan Sochaczew: 125.000 zł

Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi piłki nożnej. Kwota przeznaczona na zadanie – 130.000 zł
Uczniowski Klub Sportowy „Unia-Boryszew”: 19.950 zł

Klub Piłkarski „ORKAN”: 50.000 zł
Klub Sportowy „Bzura Chodaków”: 60.050 zł

Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi judo. Kwota przeznaczona na zadanie – 50.000 zł
Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka”: 24.000 zł
Uczniowski Klub Sportowy „Orkan-Judo”: 26.000 zł

Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi pływania. Kwota przeznaczona na zadanie – 25.000 zł
Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” Sochaczew: 9.000 zł
Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pływania „ORKA”: 16.000 zł

Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi koszykówki. Kwota przeznaczona na zadanie – 10.000 zł
Sochaczewski Klub Sportowy „OGRODNIK”: 10.000 zł

Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportów walki i innych. Kwota przeznaczona na zadanie – 20.000 zł
Uczniowski Klub Sportowy „BUDOKAN”: 3.750 zł
Uczniowski Klub Sportowy „DRAGON FIGHT CLUB”: 5.500 zł
Sochaczewski Klub Kolarstwa Grawitacyjnego: 2.000 zł
Sochaczewski Klub Motorowy „SZARAK”: 4.500 zł

Klub Maratończyka AKTYWNI: 2.250,00 zł  Uczniowski Klub Sportowy TAEKWON-DO i KARATE GOJU-RYU: 2.000 zł.

Nadesłane przez Daniela Wachowskiego/UM w Sochaczewie

Reklama