Najlepsi w powiecie

 

27 marca w MOK-u odbył się XIV Mały Konkurs Recytatorski Powiatu Żyrardowskiego. 23 uczestników walczyło w nim o udział w kolejnym etapie konkursu.

Pod czujnym okiem jury w składzie Jerzy Łazewski – aktor, przewodniczący jury, Barbara Kasper-Siemion – animator kultury oraz Danuta Wójt – instruktor teatralny, 23 uczniów z terenu powiatu żyrardowskiego prezentowało przygotowane przez siebie interpretacje znanych wierszy lub fragmentów prozy. Uczestnicy konkursu jak co roku reprezentowali trzy kategorie wiekowe: klasy I – III, IV-VI oraz gimnazja. W pierwszej kategorii wystąpiło siedmioro uczestników, w drugiej ośmioro, gimnazja zaś reprezentowało dziewięcioro uczestników.

Kilka minut po godzinie dziesiątej zmagania młodych miłośników poezji otworzyły wspólnie Grażyna Pływaczewska, dyrektor MOK-u oraz gość konkursu – Anna Kolera, dyrektor Wydziału Oświaty i Kultury w starostwie powiatowym w Żyrardowie.

Jury oraz zgromadzona publiczność byli wyraźnie pod wrażeniem ogromu pracy włożonej w przygotowania do konkursu oraz wspaniałych interpretacji. Publiczność doceniła również ciekawy i różnorodny repertuar dobrany przez uczestników oraz ich szacunek dla słowa. Przyznać bowiem należy, że młodzi miłośnicy poezji wykazali się znakomitym przygotowaniem, wspaniałą dykcją i niejednokrotnie ogromnym zaangażowaniem w wykonywane utwory. Toteż po zakończeniu wszystkich wystąpień przed jury stanęło trudne zadanie wyłonienia najlepszych. Po długiej naradzie zapadły decyzje, na które wszyscy uczestnicy czekali z niecierpliwością. Wyniki jako przewodniczący jury ogłosił Jerzy Łazewski.

I tak w kategorii klas I – III nagrody otrzymali: Kajetan Zieliński z Zespołu Szkół Publicznych nr 4 w Żyrardowie, który przygotował utwór Wandy Chotomskiej p.t. „Makaron” oraz Joanna Paluch z Zespołu Szkół Publicznych nr 3 w Żyrardowie za interpretację utworu „Dekoracja” Małgorzaty Strzałkowskiej. Wyróżnienia powędrowały zaś do: Dawida Cudnika ze SP w Guzowie, Róży Głażewskiej z ZSP nr 6 w Żyrardowie, Zofii Cymerskiej z ZSP nr 6 w Żyrardowie, Dominika Melona ze SP w Bobrowcach oraz Sebastiana Ciećwierskiego ze SP we Wręczy.

W kategorii klas IV-VI nagrody otrzymali: Gabriela Piątkowska ze SP w Mszczonowie za interpretację utworu Wandy Chotomskiej „Po co krowie rogi na głowie” oraz Filip Kęsicki z ZSP nr 3 w Żyrardowie, który przygotował utwór Ludwika Jerzego Kerna „ Dialog z Pluskwą”.

Wyróżnienia zaś powędrowały do Pawła Olborskiego z ZSP w Bobrowcach, Julii Zielkiewicz ze SP nr 7 w Żyrardowie, Magdaleny Dąbkowskiej z ZS nr 4 w Żyrardowie oraz Natalii Lewandowskiej ze SP nr 7 w Żyrardowie.

W kategorii gimnazjów nagrody otrzymali: Daniel Olborski z ZSP w Osuchowie za „Balladę o torreadorze” Wojciecha Młynarskiego, Klaudia Mogielnicka z gimnazjum w Mszczonowie za interpretację utworu „Trochę o duszy” Wisławy Szymborskiej oraz dla Wiktorii Gmurskiej z gimnazjum nr 7 w Żyrardowie za utwór Mario Vargas Llosa „Zeszyty don Rigoberta”. Wyróżniono zaś: Malwinę Wieteskę z ZSP w Osuchowie oraz Klaudii Bednarek z Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wiskitkach.

W finale XXXV Konkursu Recytatorskiego WARSZAWSKA SYRENKA, który odbędzie się w dniach 14-15 kwietnia 2012r. w Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie znajdą się: Kajetan Zieliński, Joanna Paluch, Gabriela Piątkowska, Filip Kęsicki oraz Daniel Olborski.

Klaudia Mogielnicka zaś oraz Wiktoria Gmurska wezmą zaś udział w VI Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim „Przebudzeni do życia” , który odbędzie się w dniach 25-27 maja w Bielsku – Białej.

Powiatowy Konkurs Recytatorski odbył się dzięki wparciu finansowemu Starostwa Powiatowego w Żyrardowie i Urzędu Miejskiego w Mszczonowie.

Rafał Wasilewski

Reklama