Pierwsze 100 komputerów za darmo w Grodzisku- podsumowanie

21 marca w grodziskim Centrum Kultury odbyła się konferencja, podsumowująca pierwszą edycję projektu ,,Domowy dostęp do Internetu drogą do budowania społeczeństwa informacyjnego”. Udział w spotkaniu wzięli realizatorzy tego zadania, instytucje finansujące jak: WWPE, MRR ale także samorząd Giżycka, gdzie podobny projekt jest realizowany. Był to czas wymiany doświadczeń i dyskusji, przybliżenia sytuacji mieszkańców Mazowsza w kwestii dostępu do Internetu. W ramach pierwszej edycji projektu 100 gospodarstw domowych zostało wyposażonych w komputery z dostępem do Internetu, odbyły się szkolenia. Realizacja rozpoczęła się jak informuje Katarzyna Nowak w 2009 roku. Zainteresowanie tą formą wsparcia było duże, dlatego też gmina już rozpoczęła kolejną edycję zadnia. -Weźmie w niej udział tym razem 150 osób, dodatkowo placówki opiekuńczo- wychowawcze, szkoły i Biblioteka Publiczna- wylicza Marta Ostrowska. Uczestnicy wezmą udział w szkoleniach, zaplanowane zostało 40 godzin zajęć. Realizacja potrwa trzy lata. -Dzięki tej inicjatywie mieszkańcy mogą podnosić swoje umiejętności, wzbogacać wiedzę, jest to także pomoc dla osób niepełnosprawnych i rodzin wielodzietnych- podkreśla Marta Ostrowska. -Internet to zjawisko, wkroczył do wszystkich dziedzin życia- mówił Jan Pazio sekretarz grodziskiego ratusza. Dominika Czerniawska z Uniwersytetu Warszawskiego przyznała, że 68 procent gospodarstw domowych w województwie mazowieckim posiada komputer, 60 procent ma dostęp do Internetu. -Ludzie w sieci szukają informacji, staje się to także dobre miejsce do na przykład zrobienia zakupów- dodała Dominika Czerniawska. Internet staje się powszechny, umożliwia dostęp do wielu dóbr, to także w wielu przypadkach miejsce pracy. Realizowany w Grodzisku Mazowieckim projekt współfinansowany był przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. JN

Reklama